ยางแผ่นฟู้ดเกรด ห้องเย็น

ยางแผ่นฟู้ดเกรด ห้องเย็น

รายละเอียด

สิ่งของแล้วก็เครื่องมือ เครื่องใช้ ต่างก็ได้มีการนำ แผ่นยาง ฟู้ดเกรด ไปทำตัด ขึ้นรูปเพื่อทำเป็นรูปแบบของการนำไปใช้งานด้านอื่นที่จำต้องใช้ให้ตรงงาน ซึ่งแม้ใช้แผ่นยาง ฟู้ดเกรด ในเรื่องอื่นบางทีอาจไม่อาจจะใช้งานด้านอาหารได้ จึงจำต้องเลือกใช้ เฉพาะงานสำหรับงานโดยแจ่มกระจ่าง ในเรื่องอยากได้ แผ่นยาง ฟู้ดเกรด ที่การใช้งานที่สัมผัสกับการสร้างอาหารได้โดยตรง เพราะเหตุว่าระบบการทำงานจะต้องมีสิ่งที่สามรถยนต์คุ้มครองป้องกัน สิ่งที่แผ่นยางบางทีอาจมีการกระจายแพร่สารเคมี ป่นเปื่อนลงสู่ ในน้ำและก็อาหาร ของใช้ เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน ผู้สัมผัสโดยทางตรงทางอ้อม ทำให้ไม่ปลอดภัย เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ หรือทำให้กำเนิดความเจ็บปวด เจ็บป่วยโรคภัย

ยางแผ่นฟู้ดเกรด ห้องเย็น

ยางแผ่นฟู้ดเกรด ห้องเย็น

ยางแผ่นฟู้ดเกรดอุณหภูมิใช้งาน Operating Temperature Food Grade Sheet Rubber

 • ยางแผ่นฟู้ดเกรด -10 องศาเซลเซียสDegree Celsius -10 Food Grade Sheet Rubber
 • ยางแผ่นฟู้ดเกรด -20 องศาเซลเซียสDegree Celsius -20 Food Grade Sheet Rubber
 • ยางแผ่นฟู้ดเกรด -30 องศาเซลเซียสDegree Celsius -30 Food Grade Sheet Rubber
 • ยางแผ่นฟู้ดเกรด -40 องศาเซลเซียสDegree Celsius -40 Food Grade Sheet Rubber
 • ยางแผ่นฟู้ดเกรด -50 องศาเซลเซียสDegree Celsius -50 Food Grade Sheet Rubber
 • ยางแผ่นฟู้ดเกรด -60 องศาเซลเซียสDegree Celsius -60 Food Grade Sheet Rubber
 • ยางแผ่นฟู้ดเกรด -70 องศาเซลเซียสDegree Celsius -70 Food Grade Sheet Rubber
 • ยางแผ่นฟู้ดเกรด 80 องศาเซลเซียสDegree Celsius 80 Food Grade Sheet Rubber
 • ยางแผ่นฟู้ดเกรด 100 องศาเซลเซียสDegree Celsius 100 Food Grade Sheet Rubber
 • ยางแผ่นฟู้ดเกรด 120 องศาเซลเซียสDegree Celsius 120 Food Grade Sheet Rubber
 • ยางแผ่นฟู้ดเกรด 130 องศาเซลเซียสDegree Celsius 130 Food Grade Sheet Rubber
 • ยางแผ่นฟู้ดเกรด 160 องศาเซลเซียสDegree Celsius 160 Food Grade Sheet Rubber
 • ยางแผ่นฟู้ดเกรด 220 องศาเซลเซียสDegree Celsius 220 Food Grade Sheet Rubber
 • ยางแผ่นฟู้ดเกรด 270 องศาเซลเซียสDegree Celsius 270 Food Grade Sheet Rubber
 • ยางแผ่นฟู้ดเกรด 280 องศาเซลเซียสDegree Celsius 280 Food Grade Sheet Rubber
 • ยางแผ่นฟู้ดเกรด 315 องศาเซลเซียสDegree Celsius 315 Food Grade Sheet Rubber

ยางแผ่นฟู้ดเกรด ห้องเย็น

ติดต่อสั่งซื้อสินค้ากับทางเราได้ที่ 

Mobile : 095 – 206 – 8185

Email :contacteurober@gmail.com

เว็บไซต์ : www.eurober.biz

ที่อยู่  22/70 หมู่บ้านมณฑล 7 ถนน เลียบคลองทวีวัฒนา แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

ยางแผ่นฟู้ดเกรด ห้องเย็น